proana1

average rating: -- / 10

proana1's picture

proana1

Szukając w pro ana dekalog słowniku definicji terminu spedycja, dowiedzieć potrafilibyśmy się, że w najprostszym i najpopularniejszym ujęciu jest to po prostu inicjatywa , która opiera się na organizacji transportu towarów . Działalność spedycyjna wydzielona została z całego systemu transportowego z dwóch głównych powodów . Pierwszy z nich ma charakter handlowy i sprowadza się do rozdzielenia rzeczywistego towaru od samej posługi jaką jest jego przewóz . Drugi natomiast odnosi się do roli czynnościowej, zezwalając na powstanie roli transportowca .

Website:

Ratings given by this member

This member has not given a rating yet.